Srečanje z muzikologinjo Katjo Virant Iršič in prikaz glasbenega poustvarjanja dijakov SVŠGL

Muzikologinja Katja Virant Iršič že vrsto let deluje kot profesorica glasbe na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana (SVŠGL). Po krajšem nastopu Inštrumentalnega sestava dijakov SVŠGL in lutkovni predstavi z glasbo, izvajano v živo, bo v pogovoru z mag. Lidijo Podlesnik Tomášikovo spregovorila o svojem glasbenopedagoškem delu.

Inštrumentalni sestav dijakov SVŠGL je po zasedbi inštrumentov nestandarden in se z vsakim šolskim letom spreminja. Ljubezen do glasbe združuje glasbenike vseh programov SVŠGL (predšolska vzgoja, splošna gimnazija, dramsko - gledališka smer, gledališče in film in sodobni ples). Izvajajo priredbe klasične in ljudske glasbe, nastopajo pa revijah, festivalih, državnih tekmovanjih in drugod.

Izvajalci:
Tina Rovšek – kljunasta flavta
Nina Svetina – prečna flavta
Jernej Jocif – saksofon
Monika Vodlan – violina
Lana Savič – violina
Vesna Nika Trdin – violina
Eva Liza Šobot – violina
Rok Filej – harmonika
Eva Mrak – klavir

Lutkovna predstava je timski projekt dijakov in profesorjev programa predšolske vzgoje SVŠGL. Njena posebna vrednost je vsakokrat v živo izvajana glasba. Dijaki v procesu priprave spoznavajo posamezne stopnje (izdelava lutk, delo s tekstom, priprava glasbe) in po svojih zmožnostih in talentih soustvarjajo končno podobo predstave.

Zaradi omejenega števila sedežev je potrebna prijava na naslov slomuzdru@gmail.com. Srečanje bo v sredo, 4. oktobra ob 12. uri na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana, Kardeljeva ploščad 16, v učilnici 336.

Dogodek bo potekal v sodelovanju s Srednjo vzgojiteljsko šolo in gimnazijo Ljubljana.