Mantuanijeve nagrade in priznanja

Slovensko muzikološko društvo od leta 2004 bienalno podeljuje Mantuanijevo nagrado in Mantuanijevo priznanje za dosežke na področju muzikologije. Mantuanijevo nagrado se podeli za življenjsko delo, medtem ko je Mantuanijevo priznanje namenjeno enkratnim dosežkom.

Pravilnik o podelitvi priznanja in nagrade Josipa Mantuanija.

Mantuanijeve nagrade in priznanja 2014

Slovensko muzikološko društvo je bienalno Mantuanijevo priznanje za enkratne izjemne dosežke po sklepu strokovne komisije v sestavi mag. Zoran Krstulović, izr. prof. dr. Jurij Snoj (predsednik), izr. prof. dr. Gregor Pompe, zasl. prof. dr Andrej Rijavec in Vesna Venišnik v letošnjem letu podelilo dr. Darji Koter.

Mantuanijeve nagrade in priznanja 2012

Mantuanijevo nagrado je prejel izr. prof. dr. Jurij Snoj
Dr. Jurij Snoj danes sodi med mednarodno najvidnejše aktivne slovenske muzikologe. Izjemnega pomena za slovensko muzikološko vedo je predvsem njegovo preučevanje srednjeveške glasbene dediščine slovenskega prostora, ki je vedno postavljeno v širši okvir sočasnega glasbenega repertoarja in dogajanja preko današnjih državnih meja.

Mantuanijeve nagrade in priznanja 2010

Mantuanijevo nagrado je prejela prof. dr. Marija Bergamo.
S svojim znanstvenim, strokovnim in pedagoškim delovanjem je zasl. prof. dr. Marija Bergamo odločilno zaznamovala delo in razvoj sodobne muzikološke stroke na Slovenskem.

Mantuanijeva nagrada 2008

Mantuanijevo nagrado je prejel prof. dr. Jože Sivec.
Ker je Jože Sivec pedagoško in raziskovalno ter s svojim strokovnim prevajanjem in lastno udeležbo v mednarodnem okviru ključno dolbel in izdolbel marsikatero konvertibilnost naših muzikoloških prizadevanj doma in v svetu, mu Slovensko muzikološko društvo z veseljem in hvaležnostjo podeljuje Mantuanijevo nagrado za življenjsko delo za leto 2008. (prof. dr. Andrej Rijavec)

Mantuanijeve nagrade in priznanja 2006

Mantuanijevo nagrado je prejel prof. dr. Primož Kuret.
Zasl. prof. dr. Primož Kuret je muzikolog in dolgoletni profesor svetovne in slovenske zgodovine glasbe na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. V svojem tridesetletnem znanstveno-raziskovalnem delovanju izkazuje odlične in bogate rezultate, s katerimi je tehtno prispeval k razvoju slovenske muzikološke znanosti.

Mantuanijeva nagrada

Mantuanijevo nagrado je prejel prof. dr. Andrej Rijavec.
Znanstveno, pedagoško in strokovno delo prof. dr. Andreja Rijavca je vzidano v same temelje slovenske muzikologije. Bil je vidnejši predstavnik generacije, ki je razvoj te stroke na Slovenskem ponesla od njenih prvih odločnejših korakov na mednarodno primerljivo raven.