Redni občni zbor 2017

V marcu 2017 so bili na volilnem občnem zboru izvoljeni novi člani društvenih organov. Za predsednico društva je bila izvoljena dr. Katarina Bogunović Hočevar, za člane novega izvršilnega odbora pa dr. Ana Vončina (podpredsednica društva), Nejc Sukljan (tajnik društva), dr. Klemen Grabnar, Tomaž Gržeta, mag. Simona Moličnik in mag. Lidija Podlesnik Tomášiková. V nadzorni odbor so bili izvoljeni dr. Alenka Bagarič (predsednica), Peter Grum in Lovorka Nemeš Dular, za člane častnega razsodišča pa dr. Matjaž Barbo (predsednik), dr. Nataša Cigoj Krstulović in dr. Darja Koter.

Novoizvoljeni izvršilni odbor, ki ste mu člani zaupali vodenje društva v prihodnjih štirih letih, si bo prizadeval za kar najširše povezovanje muzikologov z različnih področij stroke, za informiranost z različnih področij muzikološkega delovanja ter za različna stanovska srečanja. Pri svojem delu bomo z veseljem prisluhnili tudi vašim mnenjem in pobudam za sodelovanje, ki bodo na kakršenkoli način prispevala in obogatila delovanje društva, pa tudi morebitnim težavam, s katerimi se soočate pri svojem strokovnem delu. Z vsem naštetim nas lahko seznanite s pismom na društveni naslov, po elektronski pošti ali pa se z nami dogovorite za osebno srečanje.

Veselimo se sodelovanja z vami!

dr. Katarina Bogunović Hočevar,
predsednica društva