Predavanje dr. Karmen Salmič Kovačič

Slovensko muzikološko društvo vabi na predavanje dr. Karmen Salmič Kovačič, ki bo predstavila izsledke svoje doktorske disertacije Demetrij Žebrè in sodobne slogovne tendence slovenske glasbe.

Dr. Karmen Salmič Kovačič je muzikologinja in bibliotekarka, skrbnica Glasbene in filmske zbirke ter strokovna referentka za glasbo in film v Univerzitetni knjižnici Maribor, kjer je zaposlena od leta 1997. Pred tem je bila šest let asistentka za zgodovino glasbe na Oddelku za glasbo Pedagoške fakultete v Mariboru. Po končani gimnaziji v Brežicah in Srednji glasbeni šoli v Ljubljani je nadaljevala študij na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer je leta 1990 diplomirala s temo Vpliv estetske misli Franceta Vebra na 'Uvod v glasbo' Stanka Vurnika, leta 2007 magistrirala s temo Orkestralni opus Demetrija Žebreta ter leta 2016 doktorirala s tezo Demetrij Žebrè in sodobne slogovne tendence slovenske glasbe. Je avtorica številnih razstav, strokovnih in znanstvenih prispevkov, projektov. Raziskuje predvsem slovensko orkestralno glasbo prve polovice 20. stoletja, pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete v Ljubljani je v pripravi njena elektronska monografija z naslovom Glasba za orkester Demetrija Žebreta.