Muzikološki inštitut ZRC SAZU na prelomu stoletij (1992–2004) – predavanje dr. Ivana Klemenčiča

Dr. Ivan Klemenčič, dolgoletni predstojnik Muzikološkega inštituta ZRC SAZU, bo predstavil delovanje te osrednje slovenske muzikološke raziskovalne institucije v času njegovega vodstva.

Predavanje bo v četrtek, 5. 10. 2017, 11. uri v mali dvorani ZRC SAZU (Novi trg 4, Ljubljana).

Dogodek bo potekal v sodelovanju z MuzikoIoškim inštitutom ZRC SAZU.