Dr. Nico Schüler bo imel predavanje z naslovom Povezave med kreativnostjo in duševnim zdravjem ter boleznijo. Predavanje bo v angleškem jeziku, v sredo, 14. 5. 2014, ob 17.00 v Trubarjevi hiši literature.

Dr. Nico Schüler bo predstavil kako sta med seboj povezani kreativnost in duševno zdravje oz. bolezen. Za poslušalce najrazličnejših strok bo povzel najnovejšo literaturo (kot npr.  H. Gardner, D. K. Simonton, A. Beveridge, N. C. Andreasen, A.  Furnham). Podal bo tudi primere iz različnih umetnostnih področij, med drugim dela vizualnega umetnika Vincenta van Gogha, skladatelja Roberta Schumanna, plesalca Vaslava Nijinskega, fotografa Richard Avedona in dramatika Eugena O’Neilla. Raziskal bo umetniško refleksijo duševnega zdravja in bolezni kot tudi dela umetnikov z različnimi stopnjami duševnega zdravja in bolezni. Predavanje bo spodbudilo poslušalce, da prepoznajo in razpravljajo o kreativnosti s širokega spektra od duševnega zdravja do duševne bolezni.

Dr. Nico Schüler je redni profesor glasbene teorije in muzikologije na Državni univerzi Teksasa v San Marcosu in sopredsednik umetnostnega odbora Državne univerze Teksasa. Njegovo raziskovanje zajema interdisciplinarne aspekte moderne glasbe, metode in metodologijo preučevanja glasbe, računalniške aplikacije v glasbi, pedagogiko glasbene teorije in glasbe sveta.  Prof. Dr. Schüler je urednik raziskovalne knjižne zbirke Methodology of Music Research (New York: Peter Lang), urednik zbornika South Central Music Bulletin, urednik in / ali avtor 20 knjig ter avtor več kot 100 člankov. Sodeluje tudi s prispevki za nove edicije The Grove Dictionary of American Music, theNew Grove Dictionary of Music and Musicians in Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG).