Slovensko muzikološko društvo

 

POSLANSTVO

 

Slovensko muzikološko društvo (SMD) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno strokovno združenje muzikologov in drugih posameznikov, ki delujejo na področju muzikologije. Ustanovljeno je bilo leta 1992, njegov prvi predsednik pa je bil dr. Andrej Rijavec.

Delovanje SMD je vse od ustanovitve naprej široko zastavljeno. Osrednji namen društva je uveljavitev muzikološke stroke in sodelovanje z organizacijami in institucijami s področja muzikologije in drugih sorodnih področij. Glavne naloge društva so podpiranje strokovnega izobraževanja in dela svojih članov, načrtovanje in organizacija strokovnih in znanstvenih posvetov ter sodelovanje pri strokovnih srečanjih v tujini, izdajanje strokovnih publikacij s področja muzikologije, obravnava aktualnih vprašanj s področja muzikologije, priprava in organizacija strokovnih predavanj in še marsikaj. Leta 2012 smo pridobili tudi status društva v javnem interesu na področju kulture.

Od leta 2004 SMD bienalno podeljuje Mantuanijevo nagrado in Mantuanijevo priznanje za dosežke na področju muzikologije. Mantuanijevo nagrado se podeli za življenjsko delo, medtem ko je Mantuanijevo priznanje namenjeno enkratnim dosežkom.

 

Namen in cilji Slovenskega muzikološkega društva so:

 • uveljavitev stroke ter njena usklajenost s humanističnimi in umetnostnimi razsežnostmi slovenskega in širšega kulturnega prostora,
 • sodelovanje z organizacijami in institucijami s področja muzikologije in s sorodnih področij,
 • prizadevanje za visoko strokovno raven dela SMD, – skrb za ustrezno obveščanje javnosti,
 • seznanjanje članov in slovenske javnosti o problemih in dosežkih na področju delovanja društva,
 • spodbujanje strokovnega izpopolnjevanja članov SMD in zavzemanje za izmenjavo strokovnjakov doma in v tujini ter
 • zastopanje stanovskih interesov svojih članov.

 

Slovensko muzikološko društvo svoje cilje uresničuje z izvajanjem naslednjih nalog:

 • podpira strokovno izobraževanje in delo svojih članov,
 • spodbuja, oblikuje in tudi izvaja sprejete programe,
 • načrtuje in organizira strokovne in znanstvene posvete ter sodeluje pri strokovnih srečanjih v tujini,
 • sodeluje pri usmerjanju, pripravljanju in izdajanju publikacij s področja muzikologije,
 • pri obravnavi vsebinskih in organizacijskih vprašanj s področja muzikologije sodeluje s pristojnimi institucijami,
 • sodeluje pri usklajevanju raziskovalnih hotenj ustanov in posameznikov s področja muzikologije,
 • obravnava aktualna vprašanja s področja muzikologije,
 • daje pobude za strokovne akcije,
 • pripravlja in organizira strokovna predavanja,
 • v skladu z veljavnimi predpisi izdaja strokovne publikacije,
 • organizira različne oblike sodelovanja z drugimi sorodnimi organizacijami,
 • zainteresiranim organizacijam posreduje podatke in informacije o strokovnem delovanju na muzikološkem področju,
 • izmenjuje informacije s področja muzikologije ter
 • predlaga kandidate za različna priznanja in nagrade.

Dosedanji predsedniki:

 • 1992–1996: Dr. Andrej Rijavec
 • 1996–2000: Dr. Jurij Snoj
 • 2000–2004: Dr. Primož Kuret
 • 2004–2008: Dr. Matjaž Barbo
 • 2008–2012: Dr. Gregor Pompe
 • 2012-2017: Dr. Vesna Venišnik
 • 2017-2021: Dr. Katarina Bogunović Hočevar
 • 2021- : Anuša Plesničar

 

ORGANI

Izvršilni odbor:
 • Anuša Plesničar, predsednica
 • Katarina Šter, podpredsednica
 • Tilen Draksler, tajnik in blagajnik
 • Gregor Pompe
 • Urška Rihtaršič
 • Mihael Kozjek
 • Vili Polajnar
Nadzorni odbor:
 • Alenka Bagarič, predsednica
 • Peter Grum
 • Lovorka Nemeš Dular
Častno razsodišče:
 • Matjaž Barbo, predsednik
 • Nataša Cigoj Krstulović
 • Darja Koter

 

Dokumenti društva