Druge knjižne izdaje

SODELOVANJE PRI SOZALOŽNIŠTVU MONOGRAFIJ

Roger Sutherland: Nove glasbene perspektive

Roger Sutherland: Nove glasbene perspektive

Prevedla Gregor Pompe in Jure Potokar.

Ljubljana (v sozaložništvu z LUD Šerpa) 2009.

Knjiga Nove glasbene perspektive Rogerja Sutherlanda (1948-2004) obravnava nekatere zdaj že ne več tako nove pojave v sodobni umetnostni glasbi in njeni okolici, ki jih je avtor objavljal v različnih prilogah dnevnih časopisov in po strokovnih revijah. Nekoliko skrajšana in uredniško prirejena slovenska izdaja dela, ki je v izvirniku izšlo leta 1994, predstavlja kompendij Sutherlandovih tekstov na teme iz sodobne glasbene teorije in prakse; pravzaprav gre za nekakšen sintetičen pregled dogajanja dvajsetega stoletja v klasični, avantgardni, elektronski in improvizirani glasbi.
(Uvodno pojasnilo, str. 7)

Simona Moličnik Šivic: Kritični vpogled v arhiv Novih akordov

Ljubljana (v sozaložništvu s Slovensko matico) 2006.

Simona Moličnik se je odločila za témo, ki je doslej manjkala v novejših raziskavah, o pomenu Novih akordov, to je tiste slovenske glasbene revije, ki je izhajala poldrugo desetletje pred prvo svetovno vojno in uspešno spodbujala prebujo glasbene samozavesti na domačih tleh. Objava dela bo izpolnila strokovno presojo o tem, kolikšen je bil bodi umetniški bodi publicistični deležposameznih sodelavcev revije. Posebno pozornost avtorica posveča analiziranju posameznosti in kritični presoji glasbenozgodovinskega ozadja, upoštevaje številne (pogosto nasprotujoče si) pozitivne in negativne okoliščine. Vrhu tega je prišla na sled urednikovi korespondenci, ki je veljala za izgubljeno. Na tej podlagi je oblikovala podobo o idejnem ter kompozicijskem razmahu tedanjega glasbenega dela, ki ga brez Novih akordov – zagotovo ne bi bilo.
(Dr. Katarina Bedina, spremna beseda na platnici monografije)

Moja smer je skrajna levica

Moja smer je skrajna levica

Ljubljana (v sozaložništvu z Oddelkom za muzikologijo Filozofske fakultete v Ljubljani) 1995.

Katalog k razstavi ob stoletnici rojstva Slavka Osterca, ki je potekala med 11. in 28. oktobrom 1995 v Križankah. Razstavo in katalog sta pripravila Borut Loparnik in Zoran Krstulović. Katalog vsebuje izčrpno biografijo skladatelja (Borut Loparnik), seznam krstnih izvedb Osterčevih del (Borut Loparnik), bibliografijo skladateljevih objavljenih skladb (Zoran Krstulović) in bibliografijo izdanih zvočnih zapisov.