Podobno kot ostale umetnosti se tudi slovenska glasba danes sooča s številnimi izzivi, dvomi in vprašanji, ki so mnogokrat tesno povezani z (ne)učinkovito kulturno politiko. Na okrogli mizi, ki jo bo vodila predsednica smd, dr. Katarina Bogunović Hočevar, bodo razpravljavci
predstavnik Ministrstva za kulturo,
Veronika Brvar (Glasbena matica Ljubljana, revija Glasna),
Nenad Firšt (Društvo slovenskih skladateljev),
Pavla Jarc (Kulturni dom Nova Gorica),
Nejc Sukljan (Oddelek za muzikologijo ff ul) in
Marko Vatovec (Akademija za glasbo ul) z različnih gledišč poskušali osvetliti stanje v kulturni politiki na področju glasbe in možnosti za morebitne potrebne spremembe.

Dogodek bo potekal v sodelovanju z Društvom slovenskih skladateljev.