Violinski koncert Lucijana Marije Škerjanca (1927) je na svoj krst moral počakati vse do leta 2017, ko smo ga lahko slišali v okviru Slovenskih glasbenih dnevov. Močno pričakovana izvedba je obudila ponovni premislek o delu, predvsem pa je odprla dileme ob opazovanju kompozicije, ki uhaja pričakovanim normam zvrsti. Analitični uvid v kontroverzno delo opozarja na Škerjančeva iskanja, obenem pa postavlja nova vprašanja. Pogled na skladatelja s skladateljskega vidika bo predstavila Nina Šenk v sredo, 7. novembra 2018, ob 17. uri v Lajovčevi dvorani Glasbene matice Ljubljana.