Novinarska konferenca
7. oktober 2019, ob 12.00, Mala dvorana zrc sazu, Novi trg 4, Ljubljana

3. DNEVI SLOVENSKE MUZIKOLOGIJE

Ljubljana, 14.–17. oktober 2019

Slovensko muzikološko društvo v letu 2019 pripravlja tretje Dneve slovenske muzikologije, v okviru katerih predstavlja dejavnosti in dosežke muzikološke stroke ter izpostavlja nekatera vprašanja, s katerimi se tačas sooča slovenska glasba. Letošnja prireditev je posvečena stolet- nici Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer od leta 1962 deluje tudi Oddelek za mu- zikologijo. Osrednji dogodek bo tako muzikološki simpozij Preučevanje glasbe na Slovenskem nekoč in danes, na katerem bodo slovenski muzikologi spregovorili o raziskovanju slovenske glasbene preteklosti in sedanjosti ter izpostavili nekatera aktualna raziskovalna področja, gostujoči predavatelj dr. Thomas Hochradner z Univerze Mozarteum v Salzburgu pa bo v predavanju Še vedno tu? Premislek o sodobnem nacionalnem in regionalnem glasbenem zgodovi- nopisju ponudil pogled »od zunaj«.

Predavanje Paula Clifta o sodobni glasbi bo uvod v prvega izmed treh koncertov na progra- mu letošnjih Dnevov slovenske muzikologije, koncert ansambla neuverBand v Klubu Cankar- jevega doma. Na drugem koncertu bo v Viteški dvorani Križank moč prisluhniti Schuberto- vim samospevom v izvedbi Aca Aleksandra Biščevića. Tretji bo na sporedu koncert iz cikla harmonia concertans – Stara glasba na Novem trgu, na katerem bodo po uvodnem predkoncertnem pogovoru, ki ga bo vodil Tomaž Gržeta, predstavljena dela Silviusa Leopol- da Weissa in njegovih sodobnikov.

Tretje Dneve slovenske muzikologije bo zaokrožila predstavitev znanstvenih monografij o glas- bi, ki so izšle v zadnjem letu; v pogovoru z avtorji jih bo predstavila Mojca Menart.