Ponedeljek, 14. oktober 2019

————————————————————————

9.00–16.00 – Filozofska fakulteta UL, Modra soba (5. nadstropje), Aškerčeva 2, Ljubljana

————————————————————————

Praznovanje 100-letnice ustanovitve Ljubljanske univerze in znotraj nje Filozofske fakultete, kjer od leta 1962 deluje tudi Oddelek za muzikologijo, je nedvomno priložnost za samorefleksijo stroke, za pregled preteklega in aktualnega dela slovenskih muzikologov ter za premislek o izzivih, ki jih pred preučevalce glasbene preteklosti in sedanjosti prinaša prihodnost. Na prvem dnevu simpozija bodo prispevke predstavili Aleš Nagode, Matjaž Barbo, Metoda Kokole, Leon Stefanija, Katarina Šter, Nejc Sukljan, Lidija Podlesnik Tomàšikovà, Nina Volk in Katarina Bogunović Hočevar.

 

Dogodek poteka v sodelovanju z Oddelkom za muzikologijo Filozofske fakultete ul.