Prijazno vabljeni na predavanje Jurija Dobravca Orgle Slovenije, ki bo v torek, 14. januarja 2020, ob 17. uri v Mali dvorani ZRC SAZU (Novi trg 4, Ljubljana).

Orgle Slovenije za prihodnost slovenske muzikologije

Vsako disciplino muzikološkega raziskovanja označuje nekaj specifičnih metodoloških pristopov. Tako je pri organologiji pomembno osvojiti nekaj poznavanja tehnologije izdelave posameznega glasbila, morda materialov, predvsem pa same objekte raziskave interdisciplinarno umestiti v slogovno-zgodovinski prostor.

Za razliko od večine drugih glasbil, orgle praviloma ne potujejo z ustvarjalci, ampak jih izdelovalci celo prilagodijo stalnim akustičnim razmeram določene lokacije. Obligatna lociranost pomeni po eni strani umeščenost v kulturnozgodovinsko okolje, po drugi pa aktivno soustvarjanje vsakokratne glasbene sedanjosti in prihodnosti. Mnogi glasbeniki in muzikologi so svojo poklicno pot začeli ali usmerjali prav ob orglah.

Hibrid knjige Orgle Slovenije in spletne strani www.orgle.si je usmerjen v prihodnost. Skuša očarati, a še bolj na kar se da primeren način in na vseh ravneh olajšati raziskave slovenskih orgel. Seveda je tiskana knjiga statična in, kor rečemo, klasična. Na drugi strani je splet dinamičen, odprt za hiperpovezave, zvoke, video, interaktivnost, eksperimente; kot rečeno, usmerjen v prihodnost.

Na Muzikološkem simpoziju ob 100 letnici Filozofske fakultete je bil predstavljen prispevek Organološka statistika od začetka 20. stol. do monografije Orgle Slovenije, kjer se stoletna vsebina sklene s kompleksnim projektom Orgle Slovenije. Kratka predstavitev ni omogočala poglobljenega pregleda možnosti, ki smo jih avtorji in uredniki vgradili v pričujoče delo.

Bistveno več ozadja, razlaga strukture hibridne publikacije o slovenskih orglah, predvsem pa možnosti, ki jih sistem ponuja, je pripravljeno v namenski predstavitvi v organizaciji Slovenskega muzikološkega društva. Ciljna publika tokratne predstavitve so študentje muzikologije in glasbe ter strokovna javnost, ki deluje v slovenskem ali komparativno mednarodnem prostoru, tudi glasbeni ustvarjalci in poustvarjalci za orgle in na orglah, oziroma glasbilih, ki jih orgle spremljajo.

Kot je običaj pri našem društvu, bodo slušatelji in člani SMD ob tej priložnosti imeli možnost knjigo kupiti s posebnim popustom za 75€.