Slovensko muzikološko društvo objavlja RAZPIS za MANTUANIJEVO NAGRADO in MANTUANIJEVO PRIZNANJE za dosežke na področju muzikologije.

​Slovensko muzikološko društvo od leta 2004 bienalno podeljuje Mantuanijevo nagrado in Mantuanijevo priznanje za dosežke na področju muzikologije. Nagrado in priznanje se podeli za izjemna prizadevanja in posebne zasluge pri stvaritvah in dosežkih, ki so sad poglobljenega raziskovalnega dela, ter bistveno prispevajo k umevanju glasbe, muzikologije ali drugih z muzikologijo sorodnih ved, oziroma k ohranjanju glasbenega kulturnega izročila. Mantuanijevo nagrado se podeli za življenjsko delo, medtem ko je Mantuanijevo priznanje namenjeno enkratnim dosežkom.

Mantuanijeva nagrada in Mantuanijevo priznanje lahko prejmejo muzikologi ali drugi v stroki aktivni posamezniki in pravne osebe ali skupine, ki delujejo na območju Republike Slovenije ter med Slovenci po svetu ne glede na njihovo državljanstvo. Nagrada in priznanje sta lahko podeljena tudi posmrtno. 

Kandidate za nagrado in priznanje lahko predlagajo člani SMD ter strokovne organizacije in posamezniki, ki delujejo na področju muzikologije. Predlogi morajo vsebovati: ime oz. naziv predlagatelja, ime kandidata, pisno utemeljitev predloga, datum in podpis predlagatelja in v primeru pravne osebe žig predlagatelja.  

Predloge sprejemamo najkasneje do vključno 1. decembra 2014 na naslov Slovensko muzikološko društvo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, s pripisom Nagrada.

Dosedanji nagrajenci
V okviru letošnjega 29. Mednarodnega literarnega festivala Vilenica poteka s sodelovanjem našega društva XII. Mednarodni komparativistični kolokvij Literatura in glasba: stičišča, presečišča in zmote.

Mednarodni znanstveni kolokvij Literatura in glasba: stičišča, presečišča in zmote nadaljuje preiskovanje medumetniških vezi, ki jih literatura spleta z drugimi umetnostmi. Na ta način kolokvij odgovarja sodobnim trendom v umetnosti, za katere je značilno stapljanje umetniških praks ter vstopanje v sfere znanosti, politike in ekonomije. Zdi se, da sta še posebno močne medsebojne vezi spletli literatura in glasba, zato bo kolokvij njuna stičišča in presečišča skušal osvetliti z interdisciplinarno povezavo muzikološke in komparativistične analize.

Kolokvij se bo odvijal 5.–6. 9. 2014 v Dvorani Društva slovenskih pisateljev. 

Vsebina in program kolokvija

Več o letošnjem festivalu Vilenica: http://www.vilenica.si/


 
 Vabljeni!


Dr. Audra Versekėnaitė bo skušala razkriti, kateri primeri predhodno obstoječe glasbe so bili vpleteni v glasbo litvanskih skladateljev zadnje dekade dvajsetega stoletja in kako izposojeni material deluje v novih kompozicijah.

Predavanje bo potekalo v sredo, 21. 5. 2014, ob 16.30 v učilnici 535b Oddelka za muzikologijo na Filozofski fakulteti.

Predavateljica bo govorila v angleškem jeziku. 

Vabljeni!

Preberi več


Dr. Nico Schüler bo na primerih iz različnih umetnostnih področji predstavil, kako je kreativnost povezana z duševnim zdravjem in boleznijo. Med drugim bo govora o delih  vizualnega umetnika Vincenta van Gogha, skladatelja Roberta Schumanna, plesalca Vaslava Nižinskega, fotografa Richard Avedona in damatika Eugena O’Neila.

Predavanje bo potekalo v sredo, 14. 5. 2014, ob 17.00 v Trubarjevi hiši literature.

Predavatelj bo govoril v angleškem jeziku. 

Vabljeni!

Preberi več

some_text
some_text