Varia musicologica 4

Joseph Riepel Osnove glasbenega stavka. O ritmotvorju.

Prevedel Leon Stefanija.
Ljubljana, 2005 (Varia musicologica 4).

Varia musicologica 5

Schönberg in njegov krog.

Uredila Marija Bergamo.
Ljubljana, 2005 (Varia musicologica 5).

Varia Musicologica 6

Johann Philip Kirnberger Vedno pripravljeni skladatelj polonez in menuetov.

Prevedel Leon Stefanija.
Ljubljana, 2007 (Varia musicologica 6).