Muzikološko društvo vabi na predavanje Urške Šramel Vučina z naslovom Orkestrska poustvarjalnost v Ljubljani med obema vojnama. Predavanje bo v sredo, 19. 3. 2014, ob 17.00 v Trubarjevi hiši literature.

Ljubljana je med letoma 1919 in 1940 poznala raznolika orkestrska prizadevanja. Kljub mnogim težavnim okoliščinam je nenehno živela želja po izvedbah simfonične glasbe tako med publiko kot med glasbeniki. Ideje in poskusi različnih oblik organiziranja so se kar vrstili in kljub neugodnim razmeram, celo nasprotovanju, je bilo, gledano v današnji perspektivi in časovni distanci, storjenega veliko, čeprav je marsikaj ostalo na pol poti. Predavanje bo na kratko predstavilo zgodovino delovanja petih slovenskih orkestrov (Orkestralno društvo Glasbene matice, operni orkester, Ljubljanska filharmonija, Godba Dravske divizije, Orkester Radia Ljubljana) s poudarkom na razvoju delovanja in pretresanju njihovih specifičnih vplivov na takratno glasbeno življenje.

Urška Šramel Vučina je leta 2001 diplomirala Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Na isti fakulteti je maja 2010 doktorirala na temo Orkestrska glasbena poustvarjalnost na Slovenskem med obema vojnama. Zaposlena je na Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje kot profesorica zgodovine glasbe na umetniški gimnaziji, kot bibliotekarka in kot organizatorka koncertov. Aktivno sodeluje pri pripravi večjih glasbenih dogodkov, kot so koncerti, koncertni cikli, mednarodna tekmovanja in mojstrski tečaji. Že več kot deset let uspešno vodi mednarodno poletno violinsko šolo prof. Igorja Ozima. Ob Ozimovi osemdeseti obletnici je pripravila več odmevnih dogodkov, med drugim pregledno razstavo o življenju in delu Igorja Ozima.