Muzikološko društvo v sodelovanju z Oddelkom za muzikologijo Filozofske fakultete   vabi na predavanje Kamillo Horn (1860–1941) in Fidelio Friedrich Finke (1891–1968), dva nemška skladatelja s Češkega, ter problem glasbe sudetskih Nemcev na Češkoslovaškem med obema vojnama  v torek, 19. 5. 2015, ob 11.00 v Modri sobi Filozofske fakultete (5. nadstropje)  V nemščini predava: dr. Jitka Bajgarová

Pojem glasba sudetskih Nemcev se je uveljavil v delu nemške muzikologije in glasbene publicistike v pomenu »glasbe Nemcev v/iz čeških dežel«. Češka muzikologija ga je kritično pretresla in mu očitala politično in ideološko obremenjenost, prav tako pa tudi pomanjkanje slogovnotvornih pogledov (Jiří Vysloužil). Prepričljivejši se prej zdi izrazglasbena kultura sudetskih Nemcev, katere pomena v obdobju prve čehoslovaške republike ne gre spregledati. Skladatelja Kamillo Horn in Fidelio Friedrich Finke, oba doma iz severnočeškega Libereca (Reichenberg) oz. njegove okolice, predstavljata povsem različna skladateljska in osebnostna tipa, oba pa pritegnjena v isti proces oblikovanja glasbe in glasbene kulture sudetskih Nemcev po letu 1920. Četudi sta bili njuni usodi različni, pa sta imela skupno to, da sta bila absolventa praškega glasbenega konservatorija – Horn kot harfist, Finke pa kot skladateljski študent Vítězslava Nováka –, obenem pa sta se oba posvetila pedagoškemu delu. S tem pa je njune podobnosti pravzaprav konec.

Mahlerjev sodobnik Kamillo Horn je velik del svojega življenja prebil na Dunaju, kjer se je vključil v krog Brucknerjevih študentov in privržencev. Poleg poučevanja glasbene teorije, dirigiranja in komponiranja je bil glasbeni kritik nemškega časnika Wiener Blättern. Vzdrževal je številne kontakte s češkimi nemškimi intelektualci, med drugimi tudi s Hansom Gerstnerjem iz Ljubljane. Že v letu 1905 je bilo ustanovljeno na Dunaju Združenje Kamillo Horn, skladatelj pa je postal ugleden zastopnik »češko-nemške duše«. Razumljivo je tako postal značilen predstavnik glasbene kulture sudetskih Nemcev, ki se je uveljavljala po letu 1920 (med drugim je bilo leta 1927 ustanovljeno še eno Združenje Kamillo Horn, tokrat v Česki Lípi/Böhmisch Leipa na Severnočeškem, v t.i. Sudetih).

V primerjavi s Hornom je bil modernist Fidelio Friedrich Finke, sicer mlajši za več kot eno generacijo, že kot študent uspešen, potem ko je v letu 1909 dobil Brahmsovo nagrado Dunajskega glasbenega združenja (Wiener Tonkünstlerverein) za svoj Intermezzo za klavir. Pri Nováku je absolviral študij s Suito za godalni orkester (1913). Občudovalec Arnolda Schönberga je postal leta 1919 profesor za kompozicijo in pozneje rektor Nemške akademije za glasbo in upodabljajočo umetnost v Pragi, ki je veljala za nemško nasprotje češko opredeljenemu Državnemu glasbenemu konservatoriju (Praški konservatorij je bil po letu 1918 dvojezičen). Za svoje kompozicijsko ustvarjanje je Finke dvakrat prejel državno čehoslovaško nagrado za glasbo, kot član čehoslovaške sekcije Mednarodnega združenja za novo glasbo (IGNM) pa je bil podvržen vplivu nacionalsocialističnega kroga in bil prisiljen komponirati tudi nekaj ideološko opredeljenih del. Po izselitvi v nekdanje sovjetsko zasedeno območje je po letu 1945 deloval v DDR in postal rektor Državne akademije za glasbo v Dresdnu in profesor Glasbene visoke šole v Leipzigu.

V okviru predavanja bo predstavljena dvojezična publikacija Etnološkega inštituta Češke Akademije znanosti Mosty a propasti. Česko-německé hudební vztahy v meziválečném Československu / Zwischen Brücken und Graben. Deutsch-tschechische Musikbeziehungen in der Zwischenkriegszeit der Tschechoslowakei (Med mostovi in prepadi. Češko-nemški glasbeni odnosi na Čehoslovaškem v obdobju med obema vojnama). Dr. Jitka Bajgarová je študirala muzikologijo ter češki jezik in literaturo na Masarykovi univerzi v Brnu ter bila pozneje zaposlena kot vodja Glasbenega oddelka Moravskega regionalnega muzeja v Brnu. Bila je med ustanovnimi člani Češkega glasbenega sveta leta 1993 (IMC / UNESCO) ter predsednica Češkega muzikološkega društva (2007–2009). Od leta 2002 je raziskovalka na Oddelku za glasbeno zgodovino Etnološkega inštituta Češke akademije znanosti v Pragi. Raziskovalno se osredotoča na glasbeno življenje čeških dežel 19. in 20. stoletja s posebnim poudarkom na češko-nemških ter češko-slovanskih odnosih. Objavila je monografijo o glasbenih društvih in koncertnem življenju v Brnu v letih 1860–1918 ter številne članke in študije na najrazličnejše teme, pripravila je različne mednarodne muzikološke konference, uredila mnoge zbornike s konferenc ter predavala na mnogih evropskih univerzah.

Predavanje je organizirano v sodelovanju z Oddelkom za muzikologijo Filozofske fakultete in poteka v okviru sejma akademske knjige Liber.ac.